فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال مسئولیت رشد و ارتقای فوتسال کشور را در حوزه های گوناگون شامل بر رقابت های باشگاهی و سازماندهی تیم های ملی در رده های مختلف همچنین توجه به زیرساخت ها و آموزش فوتسال در کشور بر عهده دارد.
جابری: همه مدارک را جهت بررسی به ارکان قضایی فدراسیون ارائه کردیم
به طور جدی از سلامت بازیها صیانت می‌کنیم

جابری: همه مدارک را جهت بررسی به ارکان قضایی فدراسیون ارائه کردیم

دبیر سازمان لیگ فوتسال درخصوص اتفاقات یک دیدار از لیگ برتر نوجوانان کشور تاکید کرد: برگزاری بازیهای فینال لیگ نوجوانان را تا زمان دریافت آرای مربوط به این پرونده تعلیق کردیم.
1