فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال مسئولیت رشد و ارتقای فوتسال کشور را در حوزه های گوناگون شامل بر رقابت های باشگاهی و سازماندهی تیم های ملی در رده های مختلف همچنین توجه به زیرساخت ها و آموزش فوتسال در کشور بر عهده دارد.
نصیری: پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت می شود
نوزدهم مرداد ماه جلسه برگزاری فینال مسابقات فوتسال بانوان تشکیل می شود

نصیری: پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت می شود

مسئول برگزاری مسابقات فوتسال بانوان در خصوص برگزاری رقابتهای نیمه نهایی و فینال لیگ فوتسال بانوان گفت: پروتکل های بهداشتی  در مسابقات کاملا رعایت می شود.
1