فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

پرهیزکار: تمامی برنامه های کادر فنی فوتسال اجرا شد
سمینار بزرگ استعدادیابی فوتسال در بخش پایه را برگزار می کنیم

پرهیزکار: تمامی برنامه های کادر فنی فوتسال اجرا شد

سرپرست کمیته فوتسال گفت: تمام برنامه های درخواستی کادرفنی تیم های ملی فوتسال به مرحله اجرا رسیده تا تیمهایمان با آمادگی کامل در مسابقات پیش رو حضور داشته باشند.
تقویت همکاری های ایران و اسپانیا در حوزه فوتسال
نشست مشترک سرپرست کمیته فوتسال با مدرس صاحب نام اسپانیایی

تقویت همکاری های ایران و اسپانیا در حوزه فوتسال

سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و پدرو گالان مدرس اسپانیایی فوتسال در نشستی مشترک راهکارهای تقویت مناسبات دوجانبه و همکاری ها را مورد ارزیابی قرار دادند.
1