فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال مسئولیت رشد و ارتقای فوتسال کشور را در حوزه های گوناگون شامل بر رقابت های باشگاهی و سازماندهی تیم های ملی در رده های مختلف همچنین توجه به زیرساخت ها و آموزش فوتسال در کشور بر عهده دارد.
انتشار فایل مرجع جام جهانی فوتسال
مروری بر آمار و اطلاعات فوتسال در اداوار مختلف

انتشار فایل مرجع جام جهانی فوتسال

با توجه به برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتسال در لیتوانی، آمارحضور تیم ملی فوتسال  ایران در ادوار مختلف بین المللی و جهانی منتشر شد.
1