ffiri

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال

کمیته فوتسال مسئولیت رشد و ارتقای فوتسال کشور را در حوزه های گوناگون شامل بر رقابت های باشگاهی و سازماندهی تیم های ملی در رده های مختلف همچنین توجه به زیرساخت ها و آموزش فوتسال در کشور بر عهده دارد.
سلیمانی: پرونده اتفاقات گیتی پسند و شهروند ساری به کمیته انضباطی ارسال شد
به دلیل عدم امنیت بازی نیمه تمام ماند

سلیمانی: پرونده اتفاقات گیتی پسند و شهروند ساری به کمیته انضباطی ارسال شد

دبیر سازمان لیگ فوتسال در خصوص تخلفات دیدار گیتی پسند و شهروند ساری گفت: پرونده تخلفات و اتفاقات نامناسب این دیدار به کمیته انضباطی و سرپرست دبیرکلی فدراسیون ارسال شده است.
1