فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

 نشست هم اندیشی توسعه فوتبال  برگزار شد
بررسی راهکارهای توسعه فوتبال با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 نشست هم اندیشی توسعه فوتبال  برگزار شد

نشست هم اندیشی مسئولین فدراسیون و مرکز ملی فوتبال با مسئولین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
امامی فر: قصد داریم بهترین امکانات را برای تیم های ملی فراهم کنیم
با اجرای پروژهای مختلف، بدون شک تیم های ملی بدون دغدغه فعالیتهای خود را پیش می برند

امامی فر: قصد داریم بهترین امکانات را برای تیم های ملی فراهم کنیم

رئیس مرکز ملی فوتبال می‌گوید این مرکز به مانند نگینی برای تیم های ملی است تا با بهره برداری از بهترین امکانات، تمرینات خود را برگزار کنند.
1