فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

آغاز عملیات نصب چمن در ارومیه
توزیع چمن های مصنوعی در 3 استان کشور

آغاز عملیات نصب چمن در ارومیه

مینی چمن های مصنوعی اهدا شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در 3 استان کشور نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
1