فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

این کمیته مسئولیت بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگی ایجاد توانایی در سطوح فدراسیون و هیات ها در زمینه بازاریابی از جمله تبلیغات ، حامیان مالی و حقوق چند رسانه ای در سطوح بین المللی و داخلی را بر عهده دارد که ریاست این کمیته برعهده هدایت ممبینی می باشد.
آگهی مزایده انتخاب مجری واگذاری حقوق پخش ديجيتال محتواى رویدادها و مسابقات تیم‌های ملی

آگهی مزایده انتخاب مجری واگذاری حقوق پخش ديجيتال محتواى رویدادها و مسابقات تیم‌های ملی

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد حقوق پخش ديجيتال محتواى رویدادها و مسابقات تمامى رده‌هاى تيم‌هاى ملى فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی را به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نمايد.
1