فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

این کمیته مسئولیت بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگی ایجاد توانایی در سطوح فدراسیون و هیات ها در زمینه بازاریابی از جمله تبلیغات ، حامیان مالی و حقوق چند رسانه ای در سطوح بین المللی و داخلی را بر عهده دارد که سرپرست این کمیته احسان اصولی می باشد.
فراخوان

فراخوان

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی (فشرده) يك مرحله‌ای اجرای چمن طبیعی زمین مرکز ملی را منتشر کرد.
فراخوان جذب شریک تجاری

فراخوان جذب شریک تجاری

فدراسیون فوتبال در راستای شفاف‌سازی و فراهم نمودن شرایط برابر در خصوص جذب شریک تجاری آگهی فراخوانی صادر کرد.
عرضه فرصت های تجاری فوتبال
هفته آتی

عرضه فرصت های تجاری فوتبال

فدراسیون فوتبال در نظر دارد کلیه فضاهای تبلیغاتی قابل ارائه خود را، مطابق قوانین و از طریق اعلان عمومی در سایت و روزنامه های کثیر انتشار کشور در هفته آتی ارائه کند.
فراخوان انتخاب اسپانسر

فراخوان انتخاب اسپانسر

فدراسیون فوتبال فراخوان واگذاری تبلیغات محیطی و فضاهای درآمدزایی مسابقه دوستانه تیم‌های ملی ایران و سوریه صادر کرد.
1