فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

این کمیته مسئولیت بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگی ایجاد توانایی در سطوح فدراسیون و هیات ها در زمینه بازاریابی از جمله تبلیغات ، حامیان مالی و حقوق چند رسانه ای در سطوح بین المللی و داخلی را بر عهده دارد که سرپرست این کمیته احسان اصولی می باشد.
اصولی: امیدوارم باشگاه‌ها فرصت بهره‌مندی از تبلیغات محیطی را غنیمت بشمارند
دستور تاریخی رییس فدراسیون در واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها اقدام ارزشمند و قابل توجهی است

اصولی: امیدوارم باشگاه‌ها فرصت بهره‌مندی از تبلیغات محیطی را غنیمت بشمارند

رییس کمیته بازاریابی و تلویزیون فدراسیون فوتبال درباره اقدامات انجام شده جهت واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها به نکاتی اشاره کرد.
1