فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

این کمیته مسئولیت بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگی ایجاد توانایی در سطوح فدراسیون و هیات ها در زمینه بازاریابی از جمله تبلیغات ، حامیان مالی و حقوق چند رسانه ای در سطوح بین المللی و داخلی را بر عهده دارد که ریاست این کمیته برعهده هدایت ممبینی می باشد.
تعامل شرکت توسعه در گسترش بلیط فروشی الکترونیک
دیدار رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

تعامل شرکت توسعه در گسترش بلیط فروشی الکترونیک

صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در دیدار با حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خواستار همکاری این شرکت به منظور توسعه سامانه فروش بلیط الکترونیکی شد.
قرارداد تامین البسه تیم های ملی به امضاء رسید
درودگر:این قرارداد منافع فوتبال ملی را تامین می کند

قرارداد تامین البسه تیم های ملی به امضاء رسید

قرارداد تامین البسه تیم های ملی فوتبال ایران با حضور صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی و وحید جعفری مدیریت نمایندگی شرکت آل اشپورت در ایران به امضاء رسید.
1