فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال

کمیته جوانان مسئولیت برنامه ریزی، رشد و ارتقای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی نونهالان ، نوجوانان و جوانان را بر عهده دارد. این کمیته از یک رئیس ، یک معاون و تا پنج عضو تشکیل می شود. ریاست کمیته جوانان بر عهده فریدون معینی می باشد.
دعوت از لژیونرهای ایرانی رده جوانان
فراخوان کمیته جوانان فدراسیون فوتبال

دعوت از لژیونرهای ایرانی رده جوانان

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال طی فراخوانی جهت انجام تست استعدادیابی از بازیکنان ایرانی رده سنی جوانان شاغل در خارج از کشور دعوت به عمل آورد.
برگزارى كلاس روانشناسى در اردوى نوجوانان
با همكارى كميته پزشكى و با آموزش سبك زندگى حرفه اى

برگزارى كلاس روانشناسى در اردوى نوجوانان

در راستای آشنایی بازیکنان منتخب نوجوانان در اردوى استعداديابى با سبك زندگی حرفه ای ، کلاس روانشناسی و ایجاد انگیزه در مركز ملى فوتبال ايران برگزار شد.
1